Xây dựng thương hiệu – tăng hiệu quả kinh doanh

Xây dựng thương hiệu là gì? Tiếng Mỹ nó là “Branding”, nguồn từ chữ “Brand”, nghĩa là thương hiệu. Xây dựng thương hiệu, nôm na là chúng ta tạo dựng và phát triển một thương hiệu. Tại sao chúng ta phải xây dựng thương hiệu? Nếu các bạn biết thương hiệu “Coca-Cola” trị giá 67 […]